Seglingarna sommaren 2020 ställs in

20 juni, 2020 av biscaya

Efter grundligt övervägande har vi beslutat ställa in seglingarna med Biscaya för sommaren 2020.
Att beslutet tas först nu beror på att vi i det längsta ville hålla beslutet öppet i det fall förutsättningarna skulle komma att förändras men nu, så nära sommarens första segling, kan vi inte längre vänta med att ta slutgiltig ställning. Beslutet grundar sig på de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, vilka uppdaterades i början av juni inför sommarens semesterperiod, samt de rekommendationer som tagits fram gemensamt inom Scouterna. Från såväl FHM som Scouterna har riskanalysverktyg tagits fram vilka används som stomme för diskussionen om genomförandet av seglingarna med Biscaya. De främsta riskfaktorer som varit uppe för diskussion och bedömning har varit dessa att vi i så fall skulle samla personer som inte normalt sett träffas i t.ex. familjen, skolan eller scoutkåren och att det inte skulle vara möjligt att upprätthålla distansering mellan deltagarna ombord samt att arrangemanget spänner över flera dygn och deltagarna kommer att sova i närheten av varandra under denna period. Andra riskfaktorer som t.ex. hygien vid matlagning och toalettbesök skulle även dem vara en utmaning, om än med bättre möjligheter att etablera rutiner för att minska risken för smittspridning.

Sammantaget anser vi riskerna ovan allt för stora, i kombination med att våra förutsättningar för att mildra dem, är för dåliga för att genomföra seglingarna. Vi känner inte att det vore ansvarsfullt att som del av Scouterna, en organisation med en lång tradition av att ta ett stort ansvar i civilsamhället, genomföra ett arrangemang där vi på flera punkter skulle gå emot rekommendationer från FHM och Scouterna. Vi förstår att detta besked kommer som en besvikelse för er som skulle ha seglat med oss i sommar men hoppas samtidigt att ni förstår varför vi tagit beslutet så som vi gjort.

Ni kommer nu automatiskt att få era anmälningsavgifter återbetalade via anmälningssystemet. Dessutom kommer vi att spara era kontaktuppgifter till nästa år. Vi kommer då kontakta er för att ge er möjlighet att anmäla er till en Biscayas seglingar innan anmälan öppnar för andra scouter, och hoppas att vi då kan genomföra seglingarna som vanligt på vår fina Biscaya af Vindalsö.
Om ni har frågor eller vill ha mer information är ni välkomna att hör av er till info@biscaya.org.