Bli skeppare på Biscaya!

Som skeppare ombord på Biscaya är du med och leder våra lång- och helgseglingar, underhåller båten och mycket annat. Som skeppare på Biscaya börjar man som underskeppare med stöd av en ansvarig skeppare som seglat Biscaya under en längre tid. Allteftersom man som underskeppare lär känna båten får man sedan successivt ta mer och mer ansvar.

Som underskeppare på en långsegling så ansvarar du tillsammans med (oftast) två andra underskeppare och en ansvarig skeppare för att instruera deltagarna i segling och skötsel av Biscaya, ruttplanering, att hitta roliga natthamnar och besöksmål, och att leda lekar och andra aktiviteter. En helgsegling innebär ofta att en scoutkår, eller annan grupp med scouter kommer och seglar med dig och en ansvarig skeppare. Du som underskeppare är då behjälplig den ansvariga skepparen och instruerar deltagarna. Som underskeppare är du även med i Biscayaligan som består av alla oss som skeppar och tar hand om Biscaya. Vi i Biscayaligan hjälper till med skötseln av Biscaya, är med på arbetshelger och ser till att allt flyter på.

För att få segla som underskeppare på Biscaya ska du vara över 18 år, inneha kustskepparen samt tycka om att leda grupper. Att ha seglat skuta innan är inte ett krav. Vid tveksamhet om du har rätt kompetenser- hör gärna av dig till oss så kan vi diskutera saken.

Tycker du det skulle vara roligt att skeppa en båt som Biscaya? Vi söker alltid fler engagerade skeppare och underskeppare till Biscaya. På hösten brukar vi genomföra en ”rookie-helg” där de som är intresserade av att bli underskeppare får prova på att segla Biscaya och diskutera vad det innebär att vara underskeppare tillsammans med oss skeppare samtidigt som vi får en chans att lära känna dig. Alla som är intresserade av att bli underskeppare på Biscaya är varmt välkomna!

Har du frågor om underskepparrollen eller kommande rookieseglingar? Hör av dig till: info@biscaya.org