Bakgrund

För att Biscaya ska kunna fortsätta erbjuda säker, utvecklande och rolig scouting behövs flera olika ansvarsområden tas omhand. Vår arbetsgrupp (styrelse) är indelad i följande poster: ordförande, ekonomi, rustning, marknadsföring och seglingar/program. Utöver dessa finns även olika mindre arbetsgrupper där övriga medlemmar hjälps åt och stöttar den som är ansvarig med dennes förehavanden.

Just nu letar vi efter någon ny/två nya som kan tänka sig rollen som Biscayas rustningsansvariga. Nedan finns mer information kring vad denna post innebär. Om detta verkar intressant för dig, om du har frågor eller om du vill rekommendera någon du känner, hör av dig till emma.lindner@biscaya.org. Vi ser fram emot att få höra från dig!

 

 

Rustningsansvariges Uppgift

Ni har koll på vad som behöver göras på Biscaya – löpande underhåll samt reparationer och engångsinköp. En del information får ni in genom att fråga skeppare som upptäckt problem under sina seglingar.

Ni förmedlar jobb till varvet, ser till att vi vet vad vi ska göra under rustningshelger samt om vi behöver dra ihop något ytterligare tillfälle för t ex tömning, täckning, lackning mm. Ni förbereder vilket material som behövs samt ser till att någon handlar det.

Rustningsansvarig (eller av denne annan utsedd) deltar i Biscaya-gruppens telefonmöten för att rapportera om båtens status, få in åsikter, be om stöd och höra/hjälpa till med vad som i övrigt händer med verksamheten.

Resurser

Meningen är inte att Rustningsansvarig ska göra all rustning själva, ibland behöver ni inte vara med alls, men det lättaste sättet att få engagemang hos andra är att själva vara med, se till att det finns en kärntrupp (t ex arbetsgruppen) samt vara ute i god tid med information. Biscayaligans skeppare och medlemmar finns till förfogande om något stort behöver genomföras, samt på våra årliga arbetshelger.

I Biscayaligan finns även spetskompetens inom vissa områden tex el, sömnad och träkonstruktion som hjälper till både handfast, men även över tex telefon om så behövs.

Under 2018 – 2020 är planen att Biscaya först ska ligga i Skillinge, Skåne, (möjlighet att tas upp, eller göra större träarbeten på överbyggnader) och sedan ligga isfritt i Göteborg vintern 2019/2020, hösten 2020 tar vi Biscaya upp till Stockholm. Under denna tid har Biscaya avsatt medel för att kunna disponera på genomgående underhåll.

 

Rustningens årshjul:

Under seglingssäsongen:

 • Ta emot rapporter om underhållsbehov från skepparna

September:

 • Sammanställa vad som behöver göras under vintern
 • Bestäm tillsammans med arbetsgruppen datum för arbetshelg
 • Kontakt med ekonomi om vinterns underhållsbudget
 • Säkerställ plats för vinterförvaring av grejer

Oktober/November (arbetshelg med hela Biscayaligan)

 • Se till att materiel till arbetshelgen inhandlas
 • Se till att grejer körs till vinterförvaring
 • Se till att Biscaya blir täckt

Under vintern:

 • Kontinuerlig kontakt med varvet för att följa upp ev arbeten

Mars/April:

 • Se till att ev lackning av däck genomförs
 • Båtplats till nästa vinter klart

Maj (arbetshelg med hela Biscayaligan):

 • Se till att materiel till arbetshelgen inhandlas
 • Se till att grejer körs från vinterförvaring
 • Se till att Biscaya blir avtäckt
 • Planera arbetet inför arbetshelgen så Biscaya blir seglingsklar inför säsongen