SÖKES: Rustningsansvarig

Just nu letar vi efter någon (eller en mindre grupp, kanske du och en vän?) som kan tänka sig rollen som Biscayas rustningsansvarige, dvs att hjälpa oss planera och organisera det kontinuerliga underhållet av vår fina skuta. Nedan finns mer information kring vad denna post innebär. Om detta verkar intressant för dig, om du har frågor eller om du vill rekommendera någon du känner, hör av dig till info@biscaya.org. Vi ser fram emot att få höra från dig!

Om Biscaya och verksamheten

Biscaya är en träskuta som ägs av Stockholms Scoutskeppslag, på somrarna gör vi långseglingar runt hela Sverige och till våra grannländer med scouter från hela Sverige. Under seglingarna hjälper besättningen som vanligen består av fyra Biscayaskeppare ungdomarna att utvecklas inom segling, navigation och sjömanskap samtidigt som vi tillsammans upplever äventyr till havs och i spännande hamnar. Seglingarna är väldigt uppskattade deltagarna hittar nya vänner och nytt engagemang för scouting och segling. Biscaya har varit en scoutskuta sedan 1942 och vi möter ofta äldre personer i hamn som kommer fram till oss och med värme berättar om när de seglade Biscaya i sin ungdom och de äventyr och den gemenskap de upplevde ombord på Biscaya.

För att Biscaya ska kunna fortsätta erbjuda säker, utvecklande och rolig scouting behövs flera olika ansvarsområden tas omhand. Vår arbetsgrupp (styrelse) är indelad i följande poster: Ordförande, Ekonomi, Rustning, Personal, Marknadsföring och Seglingar. Utöver dessa finns även olika mindre arbetsgrupper för några av posterna där övriga medlemmar hjälps åt och stöttar den som är ansvarig. Runtom finns dessutom Biscayaligan som består av alla Biscayas skeppare och en handfull andra entusiaster. Vi arbetar ideellt för att vi ska kunna fortsätta bevara Biscaya och att fler ungdomar  ska få uppleva äventyr och gemenskap ombord.

Om dig

Du är en driven person som vill engagera dig för skutsegling och scouting! För oss är det viktigt att din vision för Biscaya matchar vår och fokus ligger på att vi ska ha en säker och trevlig båt för vår verksamhet som kontinuerligt underhålls, inte att varje pinal behöver vara putsad tills de glänser. Vi vill att ditt engagemang i Biscaya ska vara hållbart för både dig själv och båten. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av träskutor, att du är driven och villiga att lära dig mer är viktigare, men om du skulle ha det eller erfarenhet av något annat slag som är relevant för verksamheten så är det självklart ett stort plus! Du måste inte heller vara scout sen tidigare men du ska dela scoutings värderingar. Biscaya har hemmahamn på Vindalsö utanför Stockholm men befinner sig ganska ofta någon annanstans, tex på en plats där vi har hittat ett bra varv eller som är en bra utgångspunkt för de seglingar vi planerar genomföra, just nu ligger hon i Göteborg. Biscayas arbetsgrupp/styrelse har sina möten över telefon och var du befinner dig geografiskt spelar därför mindre roll.

Rustningsansvariges Uppgifter

Biscayas status

Ni har koll på vad som behöver göras på Biscaya – löpande underhåll samt reparationer och engångsinköp. Ni följer upp med våra skeppare efter seglingar om något gått sönder eller problem har upptäckts. Detta för att vi tillsammans ska kunna fixa detta på arbetshelger eller innan seglingar.

Kontakt med varvet

Ni förmedlar jobb till varvet (när Biscaya ligger på varv) och håller kontakt med varvet under tiden.

Rustningshelger

Vi brukar varje år ha ett antal arbetshelger (oftast en på hösten, en i januari/februari och en på kristihimmelfärd) där vi i Biscayaligan (Arbetsgruppen/styrelsen, skeppare och andra som vill hjälpa till) hjälps åt att utföra arbeten och underhåll på båten (tex tömma och täcka henne för hösten, lackning mm). Du som rustningsansvarig har koll på vad som behöver utföras under helgerna, vilket material som behövs  och ser till att någon i Biscayaligan handlar det. Du behöver inte nödvändigtvis själv närvara varje gång men har ett övergripande ansvar för vad som ska  göras planeringen av arbetet och inköp av material.

Kontakt med Arbetsgruppen/Styrelsen

Som Rustningsansvarig har du kontinuerlig kontakt med Arbetsgruppen/Styrelsen. Arbetsgruppen har telefonmöten ungefär varannan vecka och du kan antingen delta själv, eller vissa gånger  skicka en kort rapport om vad som hänt sen sist. Arbetsgruppen diskuterar vad som hänt i övrigt i verksamheten och vad som ska göras och vi tar tillsammans de större besluten kring Biscayas rustning och underhåll samt finns där som stöd när det behövs.

Resurser

Meningen är inte att Rustningsansvarig ska göra all rustning och underhåll själv, ibland behöver ni inte vara med alls, men det lättaste sättet att få engagemang hos andra är så klart att själva vara med. Biscayaligans skeppare och medlemmar finns till förfogande om något stort eller smått behöver genomföras, samt på våra årliga arbetshelger. I Biscayaligan finns även spetskompetens inom vissa områden tex el, sömnad och träkonstruktion som hjälper till både handfast, men även med råd och stöttning över tex telefon eller mejl när det behövs. Det mesta mer handfasta arbetet brukar göras under arbetetshelgerna eller av ett varv, ditt uppdrag är till största del att planera och organisera arbetet.

Vintern 2020 kommer Biscaya att ligga på varv i Göteborg, varvet har under förra vintern och denna vår gjort en hel del arbeten på båten, bland annat översyn och renovering av masten och jobb på överbyggnaden som tidigare har läckt. Ekonomi för framtida arbeten och underhåll finns.

 

Rustningens årshjul:

Detta är en ungefärlig beskrivning av vad som görs på Biscaya rustningsmässigt under ett år.

Under seglingssäsongen:

 • Ta emot rapporter om underhållsbehov från skepparna på sommarens seglingar.

September:

 • Sammanställa vad som behöver göras under vintern
 • Bestäm tillsammans med arbetsgruppen datum för arbetshelg
 • Kontakt med ekonomi om vinterns underhållsbudget
 • Säkerställ plats för vinterförvaring av grejer (segel, dynor, köksutrustning mm)

Oktober/November (arbetshelg med hela Biscayaligan)

 • Se till att materiel till arbetshelgen inhandlas av någon i Biscayaligan
 • Se till att någon kör saker från Biscaya till vinterförvaringen
 • Se till att vi täcker Biscaya inför vintern

Under vintern:

 • Kontinuerlig kontakt med varvet för att följa upp ev arbeten

Mars/April:

 • Se till att eventuell lackning av däck genomförs
 • Båtplats till nästa vinter klart

Maj (arbetshelg med hela Biscayaligan):

 • Se till att materiel till arbetshelgen inhandlas av någon i Biscayaligan
 • Se till att någon kör saker från vinterförvaring till Biscaya
 • Se till att Biscaya blir avtäckt
 • Planera arbetet inför arbetshelgen så Biscaya blir seglingsklar inför säsongen

Är du intereserad av rustingsanvsarig-rollen, vill veta mer eller har frågor? Tveka inte att mejla oss på info@biscaya.org!