Kontakt

Har du frågor om…? Hör av dig till:
Anmälan till långseglingar anmalan@biscaya.org
Helgseglingar hyr@biscaya.org
Biscayas Vänner stödförening vanner@biscaya.org
Att bli underskeppare eller engagera dig på annat sätt i Biscayaligan rookie@biscaya.org
Annat utöver ovanstående info@biscaya.org

 

Du hittar oss även på:

www.facebook.com/seglabiscaya

www.instagram.com/seglabiscaya

www.twitter.com/sybiscaya