Projekt

Ombord på Biscaya finns det alltid projekt av olika storlek som håller på att genomföras. Några exempel är att flera spant på både styrbord och babords sida nyligen bytts ut (något man framför allt kan se på brädgången på däck) och nya kapell och dynöverdrag har sytts.

Några av de projekt som kommer att behöva genomföras i framtiden är att anpassa toaletten så att Biscaya blir mer miljövänlig. Nyligen har också pengar skänkts till Biscaya för att göra en ny och specialanpassad diskbänk till byssan, något som är efterlängtat eftersom den gamla har börjat spricka i fogarna.

Projektet SKÄNK EN SPIK

Det största projektet just nu är projektet som kallas ”Skänk en spik”. I framtiden kommer en del av spikarna i skrovet på Biscaya att behöva bytas ut, och genom projektet så ska detta kunna finansieras. Detta ska ske genom stipendier och bidrag från fonder, företag, föreningar, privatpersoner eller andra som vill se Biscaya i fint skick i framtiden. Projektet har redan genererat 102 000 kr till allmänna reparationer av Biscaya, varav en del kommer att användas till spikarna i skrovet.

Vill du skänka pengar till Biscaya så att hon ska fortsätta finnas i framtiden? Hjälp oss gärna genom att skänka valfri summa till Stockholms skeppslags plusgiro: 727046-5. Märk betalningen ”Biscaya” och gärna ditt namn/företag om du vill få ett tack av oss här på hemsidan.