Historia

Denna text är hämtad från Föreningen scoutmuseets vänners årsskrift 1985 och skriven av Raoul Neveling, Biscayas förste och meste skeppare.

 

I början av år 1942 donerade den danskfödde skeppsredaren och bokförläggaren Einar Hansen i Malmö 25 000 kr för inköp av ett skolfartyg lämpat för havs- och långseglats. Hansen var försvarsvän och varm anhängare av maritim ungdomsverksamhet. Donatorns vilja var kortfattad. Fartyget skulle vara ett led i att intressera pojkar för handelsflottan och marinen, att över huvud taget befästa en maritim kultur och att under långsegling få en aning om sjömanskapets vidd.

 

Gammal bild besättning

 

 

Gammal bild semaforering

 

Det var svårt att finna ett sådant fartyg. Vårt önskemål var kojplatser för femton man minst, så att vi kunde segla med tre vakter om fyra man samt plats för underskeppare och skeppare, ett fartyg sjödugligt nog att göra dygnsseglatser över öppet hav. Då segling inte tilläts utanför hemmafarvatten under kriget kunde större fartyg inte utnyttjas av ägarna och därigenom fann vi Biscaya på Sverrevarvet vid Göta älv en vårdag 1942. Det första intrycket går inte att glömma. Hon låg på slip. En titt ned i hålrummet, över tre meter djupt från däck när durkarna var borttagna. De mäktiga balkarna och karvlarna. Man skulle önska att varje Biscayagast först fick se Biscaya på slip med det massiva undervattensskrovet.

 

Gammal bild skrov

 

Ägare var den kände guldpokalseglaren Arvid Schultz, som prutade priset till 20 000 kr mot att han fick behålla en 30 hk. Penta Diesel som var installerad. Men som Odysseus sade:” Natten gick hän, och det grydde till dag, och de seglade stadigt.” Vad skulle vi med maskin till? Vi skulle segla. Affären var klar – de 5 000 kr vi fick över användes till att bygga in fler kojer.

 

Gammal bild till segels

 

Biscaya byggdes 1933–34 på Påhlssons varv på Råå. Hon ritades av Kockums i Malmö för en världsomsegling. Ägarna var fyra personer som startade från Malmö, mötte dåligt väder i norra Sundet och vände mot Köpenhamn. Där blev de oense och sålde fartyget till Schultz.

 

Gammal bild saxade segel

 

Biscaya är ett praktbygge på 1 3/4 tums (45 mm) ek i bordläggning, 2 1/2 tum (65 mm) i sambordsplanka och översta bord, 4 x 4 tums (100 x 100 mm) ek i spant med järnstöttor. Hon har ’oregon pine’ i däck och en ihålig 18 m limmad mast, också av oregon pine. Järnkölen är på 10 ton och den inre barlasten 2 ton – bly i tackor. Ursprungligen var Biscaya riggad som ketch, alltså med två master. Den nye ägaren ändrade till bermudarigg med 101 m2 bidevindställ. I förbundets ägo fick hon sedan även en genua på 70m2.” (Sedan dess har segelytorna ändrats något.)