Biscaya överlåts till Stockholms Scoutskeppslag

Stockholms scoutskeppslag tillsammans med Biscayas arbetsgrupp är glada att meddela att Biscaya af Vindalsö från och med 1 januari 2016 ägs och förvaltas av Stockholms Scoutskeppslag. Genom ägarbytet kommer Biscaya att kunna fortsätta vara en självklar del av hela Sveriges Läs mer »